View : 6,370

คาถามนต์รัก 

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ 

พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา 

ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา 

สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา 

ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ  

ที่มา : mahamodo
โพสเมื่อ : 30 มิถุนายน 2554
Tag : คาถา มนต์รัก  
แบ่งปัน Bookmark and Share
บทสวดมนต์