View : 6,731

คาถาการเจรจา


พระคาถาการเจรจา เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญให้ท่อง คาถาการเจรจา ภาวนากับน้ำ แล้วให้ใช้น้ำนั้นล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาการงานเรื่องสำคัญ คาถาการเจรจา ใช้ดีนักแลตั้งนะโม3จบ แล้วกล่าว คาถาการเจรจา ดังนี้


นะโมพุทธายะ มะอะอุ


ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ


อิสวาสุ สัพพะทัสสะ


อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ

ที่มา : tumsrivichai
โพสเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2554
Tag : คาถา เจรจา 
แบ่งปัน Bookmark and Share
บทสวดมนต์